Bc. Miroslav PLCH

Master's thesis

Vliv rodinného prostředí na kriminalitu mladistvých

Influence of the family atmosphere on the juvenile deliquency
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo pokusit se analyzovat příčiny kriminality mladistvých, mající kořeny v rodinném prostředí. V první části diplomové práce jsem se pokusil pomocí odborné literatury definovat kriminalitu mladistvých, příčiny kriminality mladistvých, rodinu a její funkci, charakteristiku současné rodiny, dysfunkční rodinu a vězení pro mladistvé. Pro analýzu jsem použil metody případových …more
Abstract:
The aim of this diploma work was to try analyse the reasons of youthful´s kriminality. The reasons have got the roots in the family surroundings. In the first of my diploma work I tried, with the help of speciál literature, to devone the youthful´s kriminality, the cause of youthful´s kriminality, the family and its function, characterization of prezent family, disfunctional family and the prison for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2008
Identifier: 1009231

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2009
  • Supervisor: PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLCH, Miroslav. Vliv rodinného prostředí na kriminalitu mladistvých. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 11. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.