Ivana Kovárová

Bakalářská práce

Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na kapitálový trh

Debt crisis of the eurozone Countries and its Impact on Capital Market
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to research and evaluate impact of Eurozone countries debt crisis on the capital market and to determine its development. In the first chapter we can find definitions of terminology that is related to public debt, to funding of public debt and to Eurozone. Second chapter is focused on world financial crisis and its transfer to Eurozone. It is also describing problems …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je skúmanie a zhodnotenie vplyvu dlhovej krízy krajín eurozóny na kapitálový trh a určenie smeru jeho vývoja Bakalárska práca obsahuje tri kapitoly. V prvej kapitole sa nachádzajú definície odborných termínov súvisiacich s verejným dlhom, jeho financovaním a s eurozónou. Druhá kapitola sa upriamuje na vývoj svetovej krízy a jej prenikanie do eurozóny. Opisuje tiež problémy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Marcel Novák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma