Bc. Simona Koníková

Diplomová práce

Dlhová kríza eurozóny a jej vplyv na kapitálový trh

Eurozone Debt Crisis and its Impact on the Capital Market
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the impact of the debt crisis in the euro area and selected countries due to capital market and focus on the movements of yields on 10-year government bonds. The thesis contains three chapters. The first chapter is devoted to the capital market and its division. The second chapter draws on the eurozone debt crisis and focuses on teh most affected countries. The …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je porovnávať dopady dlhovej krízy na vybrané krajiny eurozóny s vplyvom na kapitálový trh a orientovať sa na pohyby výnosov 10-ročných vládnych dlhopisov. Diplomová práca obsahuje tri kapitoly. Prvá kapitola sa venuje kapitálovému trhu a jeho členeniu. Druhá kapitola sa upriamuje na dlhovú krízu eurozóny a zameriava sa na najviac postihnuté štáty. Posledná kapitola je rozdelená …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance