Lukáš Bartkovský

Bachelor's thesis

Právne aspekty vplývajúce na ekonomiku podnikania

Legal Aspects Affecting the Economics of Business
Abstract:
Anotation Bartkovský Lukáš : Legal Aspects affecting the economics of business [Bachelor thesis]. Banking Institute University of Prague, Foreign University of Banská Bystrica. Department of Economics, pricing, social sciences and law Head of bachelor thesis: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.,. Year of end: 2013. Number of pages:80 Legal aspects of the economy affecting business deals with arising from legislation …viac
Abstract:
Anotácia práce Bartkovský Lukáš : Právne aspekty vplývajúce na ekonomiku podnikania [Bakalárska práca]. Bankovní institut Vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.,. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 80 Bakalárska práca sa zaoberá Právnymi aspektmi vplývajúcimi na ekonomiku podnikania …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Balajty, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Práce na příbuzné téma