Mgr. Andrej Henžel

Master's thesis

On-line řešení sporů

On-Line Dispute Resolution
Abstract:
ODR is defined as any dispute resolution process which is mainly carried out with the assistance provided with the use of ICT. The most significant advantage of ODR is that it allows resolving disputes at distance without the need for traveling thus reducing the costs of the procedure for the parties. Sophisticated asynchronous communication enhanced by the artificial intelligence delivers a more convenient …more
Abstract:
Táto práca si kladie za objektívny cieľ vysvetliť potencionálnemu čitateľovi čo sa skrýva pod pojmom ODR. Toho sa snažím dosiahnuť na základne historického exkurzu evolúcie hnutia ODR aprostredníctvom ilustrácie rôznych metód ODR spolu s uvedením ich praktických príkladov fungovania z praxe. Základnou otázkou, ktorú si kladie autor v tejto práci je podoba návrhu systému ODR adresujúceho veľký počet …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law