Nikola AICHLMANOVÁ

Bakalářská práce

Cyklus autorských knih na téma recyklace

Cycle of books on recycling
Anotace:
Bakalářská práce na téma Recyklace se skládá ze tří autorských knih s podtituly Recyklace I - Ze života, Recyklace II - Katalog odpadků, Recyklace III - Grafické listy. Spojujícím prvkem knih je volba použitého papíru a tisk předmětů, které se již staly odpadním materiálem. Knihy jsou vyrobeny z ručního papíru. Aby vynikla grafická čistota jednotlivých matric, není v nich použit text. V každé z knih …více
Abstract:
My final work on the Recycling consists of three author's books with subtitles: Recycling I From the life, Recycling II catalog of garbage, and Recycling III Graphic sheets. Connecting element of books is a choice of paper and printing of subjects which already became waste material. The books are made of handmade paper, to stand out graphic uniqueness of forms, there is no text in here. There is different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Mgr. Petra Soukupová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AICHLMANOVÁ, Nikola. Cyklus autorských knih na téma recyklace. Plzeň, 2018. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Kniha a tvarování papíru

Práce na příbuzné téma