Bc. Libuše Peterová

Diplomová práce

Sociálně patologické jevy v prostředí domovů pro osoby se zdravotním postižením

Social Pathologies in Residential Institution for People with Intellectual Disabilities
Anotace:
Anotace: PETEROVÁ, L. Sociálně patologické jevy v prostředí domovů pro osoby se zdravotním postižením. Diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. Cílem diplomové práce je zjistit a analyzovat projevy sociálně patologických jevů u osob s mentálním postižením žijících v rezidenčním prostředí domovů pro osoby se zdravotním postižením. Teoretická část je zaměřena na osoby s mentálním postižením …více
Abstract:
Abstrakt: PETEROVÁ, L. Social Pathologies in Residential Institution for People with Intellectual Disabilities. Thesis, Brno: Masaryk University, 2012. 140 p. The aim of this thesis is to identify and analyze the manifestations of socio-pathological phenomena for people with mental disabilities living in residential environment of Nursing Homes for Disabled People. The theoretical part is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta