Bc. Libuše Peterová

Master's thesis

Sociálně patologické jevy v prostředí domovů pro osoby se zdravotním postižením

Social Pathologies in Residential Institution for People with Intellectual Disabilities
Abstract:
Anotace: PETEROVÁ, L. Sociálně patologické jevy v prostředí domovů pro osoby se zdravotním postižením. Diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. Cílem diplomové práce je zjistit a analyzovat projevy sociálně patologických jevů u osob s mentálním postižením žijících v rezidenčním prostředí domovů pro osoby se zdravotním postižením. Teoretická část je zaměřena na osoby s mentálním postižením …more
Abstract:
Abstrakt: PETEROVÁ, L. Social Pathologies in Residential Institution for People with Intellectual Disabilities. Thesis, Brno: Masaryk University, 2012. 140 p. The aim of this thesis is to identify and analyze the manifestations of socio-pathological phenomena for people with mental disabilities living in residential environment of Nursing Homes for Disabled People. The theoretical part is focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta