Mgr. Adéla Jurčeková

Bakalářská práce

Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie)

Cynology in Russia and Czech Republic (history, the present, terminology)
Anotace:
Hlavním cílem této práce byla lexikální analýza nashromážděného jazykového materiálu z oblasti kynologie. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. První kapitola teoretické části vysvětluje pojem kynologie, druhá kapitola je věnována historickému vývoji kynologie na území Ruska a ČR, třetí kapitola se věnuje kynologii v současné době a čtvrtá kapitola vykresluje …více
Abstract:
My final work is focused on analysis of lexical units in the area of cynology. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The first chapter of the theoretical part explains term cynology, the second chapter is dedicated to history of cynology in Russia and the Czech Republic, the third chapter is occupied with the present in cynology and the fourth chapter describe national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu