Theses 

Vliv pohybové přípravy na výkonnost ve sportu judo u dětí mladšího školního věk – Jan MAZAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan MAZAN

Bakalářská práce

Vliv pohybové přípravy na výkonnost ve sportu judo u dětí mladšího školního věk

Anotace: V bakalářské práci jsem zmapoval výkonnost vybraných pohybových schopností a dovedností u dětí mladšího školního věku. Hodnotil jsem je pomocí motorických testů. Měření probíhalo ve dvou termínech a výkony byly zpracovány do tabulek a následně do grafů. Výsledky byly zhodnoceny, porovnány před i po měření a také byly porovnány s populačníma normama.

Abstract: In bachelor thesis I have analyzed the performance of selected physical abilities and skills for children of younger school age. I evaluated them using motor tests. Measurements took place in two terms and the results were processed into tables and then into charts. The results were evaluated, compared before and after the measurement and also compared to the population standard.

Klíčová slova: pohybové schopnosti a dovednosti, mladší školní věk, motorický test, judo

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Štěpán

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214379 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

MAZAN, Jan. Vliv pohybové přípravy na výkonnost ve sportu judo u dětí mladšího školního věk. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz