Pavel Severin

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Tým, týmová práce, její metody a uplatnění v personální práci

Abstract:
Absolventská práce se zabývá tématem týmové spolupráce. Běžnému člověku se může zdát týmová práce jako samozřejmostí, ale existují určitá úskalí a problémy, které během ní mohou nastat. Tato problematika, výběr lidí do týmu, metody a techniky týmové spolupráce, jsou zde rozebírány. Součástí absolventské práce je také dotazníkové šetření, které se zabývalo vlastnostmi týmových a vedoucích pracovníků …more
Abstract:
This graduate work is dealing with the team work topic. In general the team work could be so obvious, but there exist some problems that can detect. This problematics, selection of people to the team, methods and techniques of team work are analyzed here. Part of this graduate work is also questionnaire, which analyzed behavior of team members and leaders.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2019

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program / field:
63-42-N / 01 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ