Pavel Severin

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Tým, týmová práce, její metody a uplatnění v personální práci

Anotace:
Absolventská práce se zabývá tématem týmové spolupráce. Běžnému člověku se může zdát týmová práce jako samozřejmostí, ale existují určitá úskalí a problémy, které během ní mohou nastat. Tato problematika, výběr lidí do týmu, metody a techniky týmové spolupráce, jsou zde rozebírány. Součástí absolventské práce je také dotazníkové šetření, které se zabývalo vlastnostmi týmových a vedoucích pracovníků …více
Abstract:
This graduate work is dealing with the team work topic. In general the team work could be so obvious, but there exist some problems that can detect. This problematics, selection of people to the team, methods and techniques of team work are analyzed here. Part of this graduate work is also questionnaire, which analyzed behavior of team members and leaders.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným