Bc. Martin Vanek

Master's thesis

Budoucnost zásobování ČR a SR zemním plynem: dopady na energetickou bezpečnost a pozici tranzitních zemí

The future of the gas supply to the Czech Republic and Slovakia: Impacts to their energy security and the position of transit countries
Abstract:
Práce se zabývá posouzením dopadu plynovodu Nord Stream a další plánované plynovodní infrastruktury, zejména plynovodu South Stream, na budoucnost toků ruského plynu do Evropské unie. Práce analyzuje dopady scénářů toků plynu na energetickou bezpečnost zásobování plynem České a Slovenské republiky a jejich pozici tranzitních zemí.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the influence of the Nord Stream and other projects like South Stream on the future scenario of russian gas flows to European union. This diploma thesis analyses impact to energy security of the Czech Republic and Slovak Republic and their position of as transit countries.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií