Ing. Markéta Náprstková

Bakalářská práce

Energetická bezpečnost v ČR se zaměřením na jadernou energetiku

Energetic Safety in Czech Republic with the Intention of Nuclear Energetics
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je analýza energetické bezpečnosti v ČR, zejména pak bezpečnosti jaderné. Je zde nejprve výčet známých zdrojů energie, popsána je i aktuální situace v oblasti současné spotřeby a prognózy spotřeby do budoucna . Co se týče jaderné energetiky, jsou zde kapitoly o jaderném palivu, o vlivu jaderných elektráren na okolí včetně ukládání radioaktivního odpadu a kapitoly týkající …více
Abstract:
The content of this bachelor´s thesis consists in analysis of energetic safety in the Czech Republic, especially it aims to analyze the safety of nuclear energy. At first, there is the enumeration of the known resources of energy. The present situation in the field of current and possible future consumption is also described. Concerning nuclear energetic there are chapters regarding nuclear propellant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Janoušek
  • Oponent: Ing. Jan Kalina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní