Bc. Alena BANTOVÁ

Diplomová práce

Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže

The use of plant essential oils for decrease of chilled poultry contamination.
Anotace:
Rostlinné silice jsou těkavé, ve vodě nerozpustné látky s charakteristickou vůní. Získávají se destilací z rostlinných materiálů (květin, pupenů, semen, listů, bylin a plodů). V této práci byly sledovány antimikrobiální účinky čtyř rostlinných silic, a to z hřebíčku (Syzygium aromaticum), bobkového listu (Laurus nobilis) a dvou druhů dobromyslu (Origanum minutiflorum a Origanum dubium). Byla použita …více
Abstract:
Essential oils are volatile, hydrophobic liquid with tipical odour. Essential oils are general-ly extracted by distillation from plant materials (flowers, buds, seeds, leaves, herbs and fruits). In this work, an antimicrobial effect of four essential oils from clove (Syzygium aromaticum), bay leaf (Laurus nobilis) and two species oregano (Origanum minutiflorum and Origanum dubium). It was observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010
Identifikátor: 15037

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Magda Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANTOVÁ, Alena. Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin

Práce na příbuzné téma