Theses 

Testování klimakterického syndromu u žen pomocí MRS a Kuppermanovy škály – Kristýna VESELÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Kristýna VESELÁ

Bachelor's thesis

Testování klimakterického syndromu u žen pomocí MRS a Kuppermanovy škály

Testing the climacteric syndrome of women using MRS and Kupperman index

Abstract: Cíl: Rozšířit poznatky o možnostech objektivizace klimakterického syndromu pomocí standardizovaných dotazníků a provést jejich komparaci včetně porovnání výsledků vlastního výzkumu se zahraničními studiemi. Materiál a metody: Byl zvolen kvantitativní výzkum na vzorku 100 žen. Výzkumnou metodou byly standardizované dotazníky Menopause Rating Scale a Kuppermanův index. Výsledky: Podle Kuppermanova indexu mají ženy vyhodnocen větší stupeň klimakterických obtíží než podle Menopause Rating Scale. Závěr: K objektivizaci klimakterického syndromu by byl vhodnější Kuppermanův index doplněný o chybějící symptomy.

Abstract: Objective: To expand the knowledge about the objectification of climacteric syndrome using standardized questionnaires and carry out their comparison with comparisons of the results of our own research with studies abroad. Material and methods: Quantitative research was chosen on a sample of 100 women. The research method was standardized questionnaires Menopause Rating Scale and Kupperman index. Results: According Kupperman index women have evaluated a higher degree of climacteric syndrome than by Menopause Rating Scale. Conclusion: To objectification of climacteric syndrome would be more appropriate Kupperman index including the missing symptoms.

Keywords: Klimakterický syndrom, Klimakterium, Kuppermanův index, Menopause Rating Scale, Menopauza

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=172628 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

The right form of listing the thesis as a source quoted

VESELÁ, Kristýna. Testování klimakterického syndromu u žen pomocí MRS a Kuppermanovy škály. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 07:18, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz