Zlata ŠLAJCHRTOVÁ

Bakalářská práce

Slovní hříčky a jejich překlad: Český překlad vybraných slovních hříček v díle Terryho Pratchetta

Puns and Their Translation: Czech Translation of Selected Puns in Terry Pratchett
Abstract:
The aim of this thesis is to explore the possibility of translating puns, in both theory and practice. Firstly a thorough examination of the term ?pun? is necessary. The history of punning, including the perceptions of critics, will be outlined, the origin of the word will be briefly covered, differing definitions of ?pun? will be compared, and the classification subtypes of a pun will be examined …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je sledovat možnosti překladu slovních hříček, anglicky ?puns?, v teorii a praxi. V první části práce se proto musíme podrobně seznámit s pojmem slovní hříčka. Zabýváme se stručnou historií takových hříček, včetně toho jak byly přijímány kritiky, krátce zmiňujeme původ výrazu pun, porovnáváme různé definice slovní hříčky a zabýváme se jejími kategoriemi. Zamítáme názor, že slovní …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAJCHRTOVÁ, Zlata. Slovní hříčky a jejich překlad: Český překlad vybraných slovních hříček v díle Terryho Pratchetta. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta