BcA. Anna KUCHARČÍKOVÁ

Diplomová práce

Animovaný film v duchu snové imaginace

Dreamlike imaginative short animated film
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem animace. Je rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a didaktické. Teoretická část stručně popisuje vznik a vývoj animovaného filmu s ohledem na zvolené téma, principy animace a její techniky. Praktická část se zabývá tvorbou animovaného videoklipu v duchu snové imaginace. Jsou v ní popsány inspirační východiska, proces tvorby a technické aspekty artefaktu. V …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of animation. It is divided into the three parts: the theoretical , the practical and the didactic one. The theoretical part briefly describes the origin and development of the animated film, according to the topic, the principles of animation and its technique. The practical part deals with creating a dreamlike imaginative animated video clip. The inspiration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHARČÍKOVÁ, Anna. Animovaný film v duchu snové imaginace. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / VVJ