Theses 

DOBROVOLNICTVÍ SENIORŮ, RESP. PRO SENIORY – Ivona SYROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Sociologie - Andragogika

Ivona SYROVÁ

Bakalářská práce

DOBROVOLNICTVÍ SENIORŮ, RESP. PRO SENIORY

Senior Volunteering, resp. Volunteering for Seniors

Anotace: Anotace: Dobrovolnictví přináší mnoho příležitostí, které mohou být přínosem pro starší generaci a starší generace disponuje benefity, které mohou být přínosem pro dobrovolnictví. Bakalářská práce je zaměřena na dobrovolnické aktivity seniorů ve prospěch jiných seniorů ve městě Olomouci. Mapuje možnosti zapojení se do dobrovolnických programů v oblasti pomoci seniorům. Následně se na základě zjištěných poznatků zaměřuje na informovanost a potencionální ochotu aktivních seniorů Univerzity třetího věku v Olomouci zapojit se do těchto programů.

Abstract: Annotation: Volunteering offers many opportunities that could be beneficial for older generation and the older generation has benefits contributing to volunteering. My bachelor thesis is focused on volunteering of seniors to other seniors in Olomouc. It maps opportunities to participate in volunteer seniors help programs. Subsequently, on the basis of findings it focuses on awareness and potential willingness of active seniors of Third Age University in Olomouc to participate in these programs.

Klíčová slova: Klíčová slova, dobrovolnictví, stáří, stárnutí, aktivní senioři, křehcí a závislí senioři, informovanost, ochota zapojit se

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SYROVÁ, Ivona. DOBROVOLNICTVÍ SENIORŮ, RESP. PRO SENIORY. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz