Mgr. Michaela Havlíková

Bakalářská práce

Vliv humánně-animální interakce na vývoj a zdraví dítěte na 2. stupni základní školy

The Influence of Human-Animal Interaction on Child Development and Health in a Middle School
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice vlivu humánně-animální interakce na zdraví a vývoj dítěte, se zaměřením na žáky druhého stupně základní školy. Teoretická část práce se zabývá vlivem humánně-animální interakce na zdraví člověka a především oblastí vztahu dítě-zvíře a jeho pozitivního vlivu na vývoj dítěte. V neposlední řadě popisuje roli školy v tomto vztahu. Praktická část se zabývá vlivem …více
Abstract:
Bachelor’s thesis is devoted to issues of the influence of human-animal interaction on child development and health, with focussing on students in the middle school. Theoretical part of thesis is applied to the influence of human-animal interaction on human health and mainly to field of child-animal bond and its positive influence on child development. Practical part of thesis is applied to the influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy