Lukáš Ott

Master's thesis

Návrh kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou spalující směsný plyn

Design of Co-generation Unit with Gas Microturbine
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou spalující směsný plyn. V úvodní části se zabývám základními pojmy kogenerace a vším, co je s provozováním a realizací kogenerační jednotky spjato. Dalším krokem diplomové práce je samotný návrh kogenerační jednotky. V prvé řadě se jedná o výpočet parametru oběhu kogenerační jednotky, které jsou nutné pro následující návrh …more
Abstract:
The master thesis deals with a proposal of co-generation unit with gas microturbine. The introduction of the diploma paper covers the basic conception of co-generation and other processes related to the operation and realization of co-generation unit. The body of the thesis focuses on the proposal of co-generation unit itself especially it deals with the calculation of the circulation parameter of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Jiří Míka
  • Reader: Ladislav Kysela

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava