Michaela Fritschová, DiS.

Bakalářská práce

Dopady světové ekonomické krize na bankovní sektor ČR

Effects of global economic depression to the sector of banking in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá světovou ekonomickou krizí. V první části jsou popsány příčiny a počátky velké hypoteční krize ve Spojených státech amerických, která postupně zahltila celý svět. Následující část je zaměřena na ekonomickou krizi a její vliv na peněžní, kapitálový, devizový trh a trh reálných aktiv. Dále je představena protikrizová politika v České republice a její vládní protikrizový …více
Abstract:
This thesis deals with the global economic depression. In the first part sources and origins of the great mortgage depression in the United States of America are desribed. This depression has gluted all the world gradually. The following part is focused on influence on money market, stock market, exchange market and market commodities. Then anti-crisis politics in the Czech Republic are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiřina Stöhrová
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS