Theses 

Dopady světové ekonomické krize na bankovní sektor ČR – Michaela Fritschová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Fritschová, DiS.

Bakalářská práce

Dopady světové ekonomické krize na bankovní sektor ČR

Effects of global economic depression to the sector of banking in the Czech Republic

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá světovou ekonomickou krizí. V první části jsou popsány příčiny a počátky velké hypoteční krize ve Spojených státech amerických, která postupně zahltila celý svět. Následující část je zaměřena na ekonomickou krizi a její vliv na peněžní, kapitálový, devizový trh a trh reálných aktiv. Dále je představena protikrizová politika v České republice a její vládní protikrizový plán tzv. exit strategy, jehož hlavním bodem je Janotův úsporný balíček. Hlavní část je věnována bankovnímu sektoru v České republice, jeho vývojem v době ekonomické krize a případnými změnami např. přísnější podmínky pro poskytnutí hypotečního a investičního úvěru. Česká ekonomika je i době světové ekonomické krize stabilní a s jejími následky se vypořádává dobře. Současná situace naskytuje šanci pro investory, neboť vložit své finanční prostředky do cenných papírů, které lze koupit za výhodné hodnoty, představuje efektivně zhodnocený kapitál.

Abstract: This thesis deals with the global economic depression. In the first part sources and origins of the great mortgage depression in the United States of America are desribed. This depression has gluted all the world gradually. The following part is focused on influence on money market, stock market, exchange market and market commodities. Then anti-crisis politics in the Czech Republic are introduced so as its government‘s anti-crisis plan – called Exit Strategy. The main point is the Economic package of Mr. Janota. The main part deals with the sector of banking in the Czech Republic so as developement and changes at the time of the economic depression, for example more strict conditions for affording mortgages and investment credits. In a period of the global economic depression, the Czech economic is stable and well dealed with its effects. Curent situation gives a chance for investors. Stock are in a good value. Investing money in stock represents evaluated capital as well.

Klíčová slova: světová ekonomická a hospodářská krize, global economic depression, hypoteční krize, finanční trh, protikrizový plán vlády exit strategy, bankovní sektor ČR, vkladové a úvěrové služby bank

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiřina Stöhrová
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz