Theses 

Export of Timber from Slovakia to China – Lukáš Benda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Lukáš Benda

Bakalářská práce

Export of Timber from Slovakia to China

Vývoz dřeva ze Slovenska do Číny

Anotace: Vzhledem k tomu, že globalizace hraje klíčovou roli v růstu mezinárodního obchodu, vznikají možnosti pro nové netradiční transakce a příležitosti. Práce zkoumá životaschopnost čínského trhu s dřevařskými výrobky a nejvhodnější přístup pro realizaci exportu firmou „Lesprodukt“, malou až středně velkou Slovenskou firmu. Autor výzkumu použil sekundární zdroje pocházející z vládních i světových organizací a jako primární zdroj byl použit rozhovor s ředitelem společnosti. Zkoumání bylo provedeno jako celková makroekonomická analýza ekonomik se zaměřením na trh s dřevařskými výrobky a jako vyšetřování procesu vývozu a dovozu pro Slovensko a Čínu. V důsledku toho je uveden seznam doporučení a nástin procesu provádění této operace.

Abstract: Since globalisation plays a key factor in the pace of growth in international business, new possibilities of untraditional trades may arise. The thesis researches viability of Chinese timber market and most suitable approach of conducting export for “Lesprodukt” small to mid-size Slovak logging firm. For the research author used secondary sources coming from governmental and world organizations and as a primary source an interview with the director of the company. The investigation was conducted as an overall macro-economic analysis of the economies focusing on timber market and as investigation of process of exportation and importation for Slovakia and China, respectively. As a result, a list of recommendation and an outline of the process for conducting such operation is given.

Klíčová slova: Vývoz, Čína, Slovensko, Dřevo

Keywords: Slovakia, China, Timber, Export

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Jaroslav Halík
  • Oponent: Ludmila Štěrbová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72487

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz