Bc. Aneta Mrhová

Bachelor's thesis

Propagace nevládní neziskové organizace - Nadace Proměny

Promotion of non-governmental organization - Proměny foundation
Anotácia:
Tato bakalářská práce řeší problematiku marketingové komunikace neziskových organizací. Zvláště pak specifika marketingového mixu a strategických analýz v neziskovém sektoru. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní neziskovou organizaci, nadaci Proměny. Cílem závěrečné práce je kompletně zanalyzovat komunikaci nadace doplněnou o doporučení pro její zefektivnění. Hlavním zjištěním …viac
Abstract:
The main subject of this bachelor thesis is marketing communications of non-profit organizations. In particular, the specifics of the marketing mix and strategic analyses in the non-profit sector in general. Putting theory into practice, the practical part focuses, on a real not-for-profit organisation called the Proměny foundation. The objective of the thesis is to carry out a complete analysis of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní