Bc. Dita Juřicová

Diplomová práce

Vymezení relevantního trhu na dopravním rameni Hodonín – Brno se zaměřením na nabídkovou substituci

Definition of the Relevant Market for the Hodonín – Brno Line, Focusing on the Supply Substitution
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou stanovení potenciálu nabídkové substituce na dopravním rameni Hodonín – Brno. Práce je členěna na tři úseky. Teoretická část zkoumá problematiku vymezení relevantního trhu a poptávkové a nabídkové substituce, a to z hlediska specifik na trhu dopravních služeb. Další část analyzuje situaci dopravy na zkoumaném rameni a zaměřuje se na problematiku integrovaných dopravních …více
Abstract:
This thesis deals with a question of determination of supply substitution potential at Hodonín – Brno line. The thesis is divided into three parts. The theoretical part examines an issue of a relevant market definition and demand and supply substitution, focused on an aspect of the transformation market specificity. Next part analyses the situation of transport at examined line and focuses on the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika