Mgr. Olga Úlehlová

Diplomová práce

Volnočasové pohybové aktivity žáků ZŠ Nový Hrozenkov

Leisure-time physical activities of Novy Hrozenkov primery school pupils
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na získání aktuálních poznatků týkajících se objemu, intenzity a obsahu volnočasových pohybových aktivit žáků 1. stupně ZŠ Nový Hrozenkov. Teoretická část charakterizuje pojem pohybová aktivita a pojmy s ní související. Zabývá se významem pohybové aktivity, jejím definováním a vlivem na zdraví jedince, zejména na zdraví dětí mladšího školního věku. Další kapitoly vymezují …více
Abstract:
This diploma thesis is focusing on acquiring of actual knowledge concerning volume, intensity and content of leisure-time physical activities of pupils on the first grade of Novy Hrozenkov primery school. Theoretical part characterizes the physical activity concept and the other concepts according to this concept. The theoretical part also deals with the physical activity meaning, its definition and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta