Bc. Lubomír Kropáček

Bakalářská práce

Systém státní pokladny na Slovensku

The State Treasury System in Slovakia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem státní pokladny, jejich funkcemi a účelností. Hlavní část je pak věnována systému státní pokladny na Slovensku, kde byla zřízena v roce 2003. Jsou zde popsány hlavní funkce systému státní pokladny na Slovensku. Cílem této práce je pak zhodnotit přínosy a negativa systému státní pokladny. V práci je vymezeno srovnání s Českou republikou, kde se systém státní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with system of national treasury, its functions and usefulness. The major part of the thesis looks in detail at the system of national treasury in Slovakia, established in 2003. It describes the chief functions of the Slovakian national treasury and also seeks to evaluate the benefits as well as negative impacts of such systém. Moreover, it provides comparison with the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Michaela Horňáková
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa