Mgr. Lada Štichová

Diplomová práce

Translating Binomials: A Corpus Study

Translating Binomials: A Corpus Study
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá překladem binomiálních konstrukcí, což jsou páry slov s velmi podobným významem, které jsou obvykle spojeny spojkou and. Tato práce si klade za cíl prozkoumat teorie zabývající se překladem binomoiálních konstrukcí a pozorováním, jak se chovají v praxi průzkumem Europarlu, součásti paralelního korpusu KonText. Práce se také snaží popsat situaci binomiálních výrazů ve …více
Abstract:
Tato magisterská práce se zabývá překladem binomiálních konstrukcí, což jsou páry slov s velmi podobným významem, které jsou obvykle spojeny spojkou and. Tato práce si klade za cíl prozkoumat teorie zabývající se překladem binomoiálních konstrukcí a pozorováním, jak se chovají v praxi průzkumem Europarlu, součásti paralelního korpusu KonText. Práce se také snaží popsat situaci binomiálních výrazů ve …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka