Bc. Hana Borejová

Master's thesis

Death and the hero: The role of death in helping the protagonist mature on the hero’s journey

Death and the hero: The role of death in helping the protagonist mature on the hero’s journey
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat, jak smrt - buď hlavního hrdiny, nebo někoho z jeho blízkých - pomáhá hrdinovi dozrát. Role smrti v procesu zrání hlavního hrdiny je analyzována ve třech románech pro mládež: Dárce od Lois Lowryové, Hvězdy nám nepřály od Johna Greena a Alex Woods vs vesmír od Gavina Extence. Práce je rozdělena do několika kapitol a pojednává o tom, jak tyto tři romány zobrazují smrt v …more
Abstract:
The aim of this thesis is to explore how death—either of the main protagonist or someone they are close to—helps the protagonist mature. The role of death in the protagonist’s maturation process is analysed in three Young Adult novels, The Giver by Lois Lowry, The Fault in Our Stars by John Green, and The Universe Versus Alex Woods by Gavin Extence. The work is divided into several chapters and discusses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2024
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Buchtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta