Mgr. Alexandra KOLLÁROVÁ

Disertační práce

DisORIENTation: Ethnography of Power in the Visual Art Scene of Marrakech

-

DisORIENTation: Ethnography of Power in the Visual Art Scene of Marrakech
Anotace:
Cílem disertační práce DisORIENTation: Ethnography of Power in the Visual Art Scene of Marrakech je jít zpět k původnímu kontextu v rámci jedné konkrétní lokality ? města Marrákeše v Maroku, v ohraničeném časovém období popsat a vysvětlit vztahy mezi jednotlivými aktéry na poli současné umělecké produkce. Autorka se dotazuje, jaké podmínky utváří svět současného umění v dané lokalitě a proč dochází …více
Abstract:
The aim of the dissertation thesis DisORIENTation: Ethnography of Power in the Visual Art Scene of Marrakech is to describe and analyse the field of contemporary visual art in Marrakech within a specific time, where the author is taking into account the Western forms of dominance. She asks: what conditions shape the world of contemporary art in a defined locality, which is constructed as oriental, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLLÁROVÁ, Alexandra. DisORIENTation: Ethnography of Power in the Visual Art Scene of Marrakech. Plzeň, 2020. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/