Theses 

Changes in national competitiveness of the Czech Republic according to the Global Competitiveness Report – Aneta Sládková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Aneta Sládková

Master's thesis

Changes in national competitiveness of the Czech Republic according to the Global Competitiveness Report

Vývoj národní konkurenceschopnosti ČR podle Globální zprávy o konkurenceschopnosti

Anotácia: Diplomová práce se věnuje hodnocení konkurenceschopnosti České republiky na základě každoročního šetření Světového ekonomického fóra. Hlavním cílem práce je analyzovat výsledky České republiky podle Zprávy o globální konkurenceschopnosti v komparaci s průměrem členských států Evropské unie. Dalším cílem je zhodnotit vliv použité metodologie na výsledky zemí. V teoretické části práce jsou představeny různé přístupy k definici pojmu národní konkurenceschopnost včetně kritického pohledu na jeho smysluplnost. Následuje popis konstrukce kompozitních indikátorů, které Světové ekonomické fórum využívá jako nástroj k měření konkurenceschopnosti. V návaznosti je představena současná metodologie Světového ekonomického fóra a navrhovaný koncept GCI 4.0. V analytické části jsou uvedeny změny výsledků České republiky a EU-28 v měřených oblastech v posledních deseti letech a rozdíly hodnot kompozitních indikátorů v důsledku použití různých agregačních metod.

Abstract: The thesis focuses on the evaluation of the competitiveness of the Czech Republic based on the annual reports of the World Economic Forum. The primary aim of the thesis is to analyze the results of the Czech Republic according to the Global Competitiveness Report in comparison with the average of the member states of the European Union. Another aim is to evaluate the impact of the applied methodology on country results. The theoretical part of the thesis introduces different approaches to the concept of national competitiveness, including a critical point of view on its meaningfulness. The following part contains a description of the construction of composite indicators that the World Economic Forum uses as a tool for measuring competitiveness. Subsequently, the current methodology of the World Economic Forum and a new proposal of the new WEF’s methodology – the GCI 4.0 are presented. The analytical part presents the results of the Czech Republic and EU-28 in measured areas in the last ten years and the differences in values of composite indicators caused by the application of different aggregation methods.

Kľúčové slová: Zpráva o globální konkurenceschopnosti, národní konkurenceschopnost, Světové ekonomické fórum, kompozitní indikátor, Globální index konkurenceschopnosti

Keywords: national competitiveness, World Economic Forum, composite indicator, Global Competitiveness Index, Global Competitiveness Report

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2018
  • Vedúci: Marta Nečadová
  • Oponent: Lubomíra Breňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73656


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 6. 2019 05:47, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz