Bc. Miroslava FOJTŮ

Diplomová práce

Fast Fashion and its Global Competitiveness

Fast Fashion and its Global Competitivness
Abstract:
Diploma thesis describes the business model of fast fashion companies and its competi-tiveness on international market. These global companies utilize the low-cost sourcing from developing countries and build their business model on velocity and excellence of their supply chain management. This work describes this kind of business model and critically it confronts with the philosophy of sustainable …více
Abstract:
Diplomová práce popisuje téma konkurenceschopnosti globálních firem na trhu s obleče-ním, známé pod termínem rychlá móda. Jde o globální firmy, které využívají levných do-davatelů z rozvojových zemí a staví svůj obchodní model na rychlosti a dokonalosti svého logistického systému. Práce popisuje tento model podnikání a kriticky jej konfrontuje s filosofií udržitelného rozvoje a etiky podnikání. V teoretické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2011
Identifikátor: 18374

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOJTŮ, Miroslava. Fast Fashion and its Global Competitiveness. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe