Pavlína KAUFNEROVÁ

Bakalářská práce

Prevence vzniku zubního kazu u dětí v předškolním věku

Prevention of tooth decay in preschool children
Anotace:
Má práce se dělí na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisuji anatomii a fyziologii dutiny ústní, prevenci vzniku zubního kazu a pedagogiku dětí v předškolním věku. V praktické části se zaobírám problémem nedostatečného čistění zubů u dětí v předškolním věku. Dále se zaobírám problémem nesprávné techniky čištění zubů.
Abstract:
The work is divided into two parts, on the theoretical and practical part. In the theoretical part of the work I Anatomy and physiology of the oral cavity, caries prevention and education of children in the pre-school age. In the practical part of the problem as the lack of cleaning the teeth for children in pre-school age. Furthermore, as the problem of false teeth cleaning techniques.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012
Zveřejnit od: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vágnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAUFNEROVÁ, Pavlína. Prevence vzniku zubního kazu u dětí v předškolním věku. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/