Renáta Doležalová

Bakalářská práce

Dopady změn v dani z nemovitostí

Impacts of Changes of Property Tax
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je dopad změn zákona o dani z nemovitostí na příjmovou stránku rozpočtu obcí. Píšu o vývoji daně z nemovitostí a o jejím zařazení v daňovém systému. Zabývám se konstrukčními prvky daně z nemovitostí v roce 2010 i jejími jednotlivými novelami. V poslední části práce analyzuji dopady změn v dani z nemovitostí na příjmech obcí příslušných k finančnímu úřadu v Šumperku.
Abstract:
The subject of my bachelor thesis is the impact changes of the law about property taxes and the revenue of municipalities. I write about the development of property tax and its inclusion at the tax system. I deal with structural elements of property tax in 2010 and its particular changes its history. I analyze the impact changes of the law about property taxes and the revenue of municipalities belong …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Široký
  • Oponent: Lenka Křížková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa