Ing. Ondřej Štěpán

Bakalářská práce

Výluková činnost spojená s přestavbou stanice Jihlava město

Exclusion Activities Associated with Reconstruction of Railway Station Jihlava město
Anotace:
Bakalářská práce je věnována výlukové činnosti na železniční síti SŽDC, s. o. z hlediska dopadů výlukové činnosti na provoz. Práce se zabývá výlukovou činností související s komplexní přestavbou železniční stanice Jihlava město, která je v daném sídle významným přepravním bodem v oblasti osobní přepravy.
Abstract:
This bachelor work is devoted to exclusion activities of SŽDC, s. o. railway network in terms of impact exclusion activities on traffic. The work deals with the exclusion activities associated with rebuilding the railway station Jihlava město, which is an important junction mainly for the public passenger transport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štěpán, Ondřej. Výluková činnost spojená s přestavbou stanice Jihlava město. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Práce na příbuzné téma