Bc. Martina MATĚNOVÁ

Bakalářská práce

Srovnávací studie elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou a jejich využití ve fotosyntetickém výzkumu

Comparative study of electron microscopy and scanning probe microscopy in photosynthetic research
Anotace:
Cílem práce je porovnat schopností transmisního elektronového mikroskopu, skenovacího elektronového mikroskopu a mikroskopu atomárních sil zobrazit jednotlivé proteinové komplexy. Jsou popsány principy elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. Jako srovnávací materiál byly vybrány fotosyntetické komplexy LH1, LH2, PSI a PSII, které jsou těmito metodami nejvíce prozkoumány.
Abstract:
The aim of this study is to compare the ability of transmission electron microscopy, scanning electron microscopy and atomic force microscopy to visualize individual protein complexes. The principle of electron microscopy and atomic force microscopy is explained. For comparision of these methods well characterized photosynthetic complexes LH1, LH2, PSI and PSII were selected.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 12568

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
 • Vedoucí: doc. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚNOVÁ, Martina. Srovnávací studie elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou a jejich využití ve fotosyntetickém výzkumu. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uwdtyg uwdtyg/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.