Bc. Josef JANOUŠEK

Diplomová práce

Čínská kulturní revoluce v publikacích a statích československých marxistických teoretiků

The Chinese Cultural Revolution in Publications and Articles of Czechoslovak Marxist Theoreticians
Anotace:
Práce se zabývá vývojem československého pohledu na situace vznikající jako důsledek Mao Zedongovy politiky v Číně. Hlavním cílem práce práce je analyzovat články uveřejněné v Rudém právu, z těchto částí následně zkompletovat komplexní pohled na vývoj a v neposlední řadě tyto závěry porovnat s interními závěry komunistické strany a odborných monografií. Práce si neklade za cíl podrobně zkoumat výhradně …více
Abstract:
The work aims for the Czechoslovak development of the view of the Mao Zedong politics. The main aims are gathering key articles from Rudé právo, putting the articles into one systematic set and eventually comparing them to unofficial Marxist conclusions and professional historical works. The work does not intend to focus closely on one specific part of the development between 1950 to 1976 but more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOUŠEK, Josef. Čínská kulturní revoluce v publikacích a statích československých marxistických teoretiků. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/