Bc. Tomáš Vacek

Bakalářská práce

Vzestupy a pády členů KSČ za Kulturní revoluce

Ups and Downs of CPC Members during the Cultural Revolution
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá politickými a životními vzestupy a pády vybraných čelních představitelů Komunistické strany Číny, konkrétně osobami Deng Xiaopinga a Lin Biaoa. Svým časovým rozsahem pokrývá období Velké proletářské kulturní revoluce, tj. dobu od roku 1966 až do smrti Mao Zedonga v roce 1976. Jejími cíli je zjistit, jaké politické změny přinesla Kulturní revoluce do životů těchto dvou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the political and life ups and downs of selected leaders of the Communist Party of China, Deng Xiaoping and Lin Biao respectively. The research covers the period of the Great Proletarian Cultural Revolution, more specifically the period from 1966 to the death of Mao Zedong in 1976. The purpose of this thesis was finding out what kinds of political changes the Cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta