Klára Teichmannová

Diplomová práce

Pracovní motivace v cestovním ruchu se zaměřením na generace X a Y

Work motivation in tourism focusing generation X and generation Y
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifiky zaměstnávání pracovníků v cestovním ruchu, motivací k práci a generacemi X a Y. Práce má za cíl zjistit, zda se liší motivace k práci v cestovním ruchu mezi generacemi X a Y, jestli jsou specifika práce v cestovním ruchu pozitivním motivem pro práci v tomto odvětví a porovnat pracovní motivaci v cestovním ruchu mezi těmito dvěma generacemi. Hlavní teoretická východiska …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the specific aspects of employment in tourism, motivation to work and generations X and Y. The main aim of the thesis is to find out if the motivation to work in tourism between generations X and Y differs. Partial goals are findings whether the specifics of tourism jobs are positive motives for work in this sector, and a comparison of work motivation in tourism between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Kvítková
  • Oponent: Markéta Englová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72923