JUDr. Iva Šimková

Disertační práce

Imperativní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení

Mandatory rules and public order in international arbitration
Anotace:
Disertační práce zkoumá vztah imperativních norem práva státu, kde se koná rozhodčí řízení, a mezinárodního obchodního rozhodčího řízení. Konkrétně se zabýváme problematikou aplikace a zohledňování těchto imperativních norem ve fázi rozhodování sporu. Hledáme odpověď na otázku, zda mají tyto normy vliv na meritorní rozhodování o spor. Jinými slovy, zda jsou rozhodci povinni je v rámci rozhodčího řízení …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with relationship between overriding mandatory rules of the seat of arbitration and international commercial arbitration. We focuse on the issue of application of those overriding mandatory rules in phase of deciding on the merits of the case. We are looking for the answer whether and what influence those rules might have on the merits of the dispute. Do arbitrators have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta