Martina Rajdusová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Adopce a alternativní formy náhradní péče o dítě v Gruzii

Anotace:
Absolventská práce se zabývá náhradní péčí o dítě v Gruzii. Cílem mé práce je popsat proces deinstitucionalizace v náhradní péči o dítě v Gruzii a na jeho základě popsat současné alternativní formy náhradní péče o dítě v této zemi a také popsat vnitrostátní a mezinárodní adopci v Gruzii. Práce nejprve charakterizuje klíčové pojmy, dále se zaměřuje na sociální situaci rodiny v kontextu Gruzie, následně …více
Abstract:
The graduate thesis deals with substitute child care in Georgia. Its goal is to describe the process of deinstitutionalization in substitute child care in Georgia, the current alternative forms of substitute child care in this country and the national and international adoption in Georgia. The thesis first defines key terms and then focuses on the social situation of family in the context of Georgia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Hlochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc