Mgr. Ondřej Mužík

Diplomová práce

Analýza článku 5 odst. 1 Nařízení Brusel I z pohledu elektronického obchodování

Analysis of Article 5 Section 1 of the Brussels I Regulation from the Point of View of E-commerce
Anotace:
Diplomová práce podrobuje analýze článek 5, odstavec 1 Nařízení Brusel I v kontextu elektronického obchodování mezi podnikateli. Zejména je zaměřena na závazky, jejichž plnění probíhá v digitální podobě a je tedy složité určit místo jejich plnění. Právě toto místo Nařízení Brusel I spojuje se stanovením alternativní soudní příslušnosti u sporů, jejichž předmětem jsou smlouvy nebo nároky ze smluv. Práce …více
Abstract:
The thesis analyses Article 5 Section 1 of the Brussels I Regulation in connection with electronic commerce focusing on business-to-business contracts. The analysis is aimed especially at obligations with performance conducted in digital form. Special attention is paid to determination of the place of performance of such obligations which is difficult to ascertain due to their intangible nature. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta