Bc. Júlia Lorincová

Diplomová práce

Spoločenská zodpovednosť podniku ako súčasť podnikovej kultúry

Corporate Social Responsibility as Part of the Corporate Culture
Abstract:
Each company is part of the social order and social responsibility. Society through legislation, the Constitution, the decision of state government bodies but also our fundamental political forms - Legal - cultural framework in which to operate as such. Corporate culture encapsulates number of rules under which the organization is managed by a company even if it sometimes seems. But those rules are …více
Abstract:
Každý podnik je súčasťou spoločenského poriadku a spoločenskej zodpovednosti. Spoločnosť prostredníctvom zákonodarstva, ústavy, rozhodnutí štátnych ale aj vládnych orgánov nám vytvára základný politicko – právno - kultúrny rámec pre podnikateľskú činnosť ako takú. Podniková kultúra ukrýva v sebe množstvo pravidiel, podľa ktorých sa daná organizácia a firma riadi aj keď sa to niekedy nezdá. Tieto pravidlá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance