Theses 

Subkultura Hip-Hop – Bc. David Kupka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. David Kupka

Diplomová práce

Subkultura Hip-Hop

The Hip-Hop Subculture

Anotace: Diplomová práce „Subkultura Hip-Hop“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část a zabývá se hiphopovou subkulturou. Teoretická část diplomové práce obsahuje vysvětlení pojmu kultura a její stručný historický vývoj. Dále obsahuje definice pojmu subkultura a jednotlivé teorie subkultur, které popisují subkultury z historického hlediska, přes moderní pojetí, až po dnešní postmoderní koncepce. Součástí je také historie, vývoj, charakteristika a definice hiphopové subkultury. Praktická část diplomové práce obsahuje kvantitativní sociologický výzkum, který je proveden technikou dotazníku a výsledky tohoto výzkumu odhalí strukturu, koncepci, názory a vztahy ke společnosti hiphopové subkultury.

Abstract: The Master´s thesis „The Hip-Hop Subculture“ is divided into theoretical and practical part and deals with hip hop subculture. The theoretical part of the Master´s thesis contains explanation of the culture and its brief historical development. It also consists of a definitions of subculture and various theories of subcultures, which describes subcultures from historical point of view, through the modern conception, to today´s postmodern concepts. It includes the history, development, characteristics and definition of the hip hop subculture. The practical part of the Master´s thesis contains quantitative sociological research, which is realized by technique of questionnaire and the results of this research reveal structure, conception, attitudes and relationships with the society of hip hop subcultures.

Klíčová slova: kultura, subkultura, teorie subkultur, životní styl, hip hop, společnost, hudba, rap, culture, subculture, theory of subcultures, lifestyle, society, music

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 14:06, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz