Bc. Václav Bezděk

Diplomová práce

Pre-opening čtyřhvězdičkového hotelu v regionu České republiky

Pre-opening of the Four-Stars Hotel in the Region of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pre-openingem nového hotelu na území České republiky. Cílem této práce je provést rozbor postupu při pre-openingu nového ubytovacího zařízení. Jednotlivé činnosti pre-openingu jsou popisovány na konkrétním hotelu. Příkladem je nově otevřený hotel, v obci Brno, který je součástí hotelového řetězce. Autor této práce přináší vlastní pohled na období pre-openingu. Jednotlivé činnosti …více
Abstract:
The Master’s dissertation deals with pre-opening of a new hotel in the territory of the Czech Republic. The aim of this work is to analyze the procedure for pre-opening of the new hotel. Individual pre-opening activities are described at a specific hotel. An example is a newly opened hotel in Brno. The author of this dissertation brings his own view of the pre-opening period. The individual activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/gkbqf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství