Bc. Kristina Stamenkovicová

Bachelor's thesis

Optimalizace klíčových slov v rámci online marketingu vybrané firmy

Search engine optimization in online marketing of selected company
Abstract:
Tato práce se zabývá tématem optimalizace klíčových slov v rámci online marketingu vybrané firmy. Cílem práce je zjištění, v jakém rozsahu je důležitá optimalizace vyhledávání vůči placené reklamě při využívání správných klíčových slov a vytvoření návodu pro základní nastavení SEO a PPC reklamy pro začínající startup s omezeným rozpočtem. V první kapitole je vysvětlen pojem digitální marketing včetně …more
Abstract:
This bachelor thesis is about deals with the topic Keyword optimization in online marketing of a selected company. The aim of the thesis is to find out how important is SEO to paid advertising when using the right keywords and to create instructions for basic setup of SEO and PPC advertising for beginning startups with a limited budget. The first chapter explains the concept of digital marketing, including …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Reader: Ing. Michaela Bortlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní