Mgr. Lenka Hetmerová

Master's thesis

Kineticko-spektrofotometrická metoda stanovení askorbové kyseliny - rušící látky

Kinetic-spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid - Diverse Substances
Abstract:
Anotace Hetmerová, Lenka: Kineticko-spektrofotometrická metoda stanovení askorbové kyseliny – rušící látky, diplomová práce, Brno 2007. Cílem diplomové práce bylo: -upřesnit oblast použitelnosti kineticko-spektrofotometrické metody stanovení askorbové kyseliny, -zjistit některé nové rušící látky, -charakterizovat, nakolik interferují se správným výsledkem analýzy.
Abstract:
Anotation Hetmerová, Lenka: Kinetic-spectrophotometric determination of ascorbic acid – interfering substances, diploma thesis, Brno 2007. The goal of diploma thesis was to try: -to specify under which conditions can the kinetic – spectrophotometric, method of ascorbic acid determination be used, -to find out new interfering substances, -to quantify the interference with kinetic-spectrophotometric …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2007
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry

Theses on a related topic