Mgr. Karolína Vaverková

Bakalářská práce

Občanská demokratická strana a vnitrostranická krize

Civic Democratic Party and Inner-Party Crisis
Anotace:
Tématem bakalářské práce je průběh vnitrostranické krize Občanské demokratické strany a reakce jejích členů na krizovou situaci. Práce se orientuje na otázku jednotnosti občanských demokratů. První část detailně mapuje vnitrostranické dění po vypuknutí krize v červnu 2013 do ledna 2014. Dále se bakalářská práce ve druhé části věnuje výzkumu názorů občanských demokratů a jejich (ne)jednoty na řešení …více
Abstract:
Topic of this thesis is the period of inner-party crisis of Civic Democratic Party and responses of its members. The thesis focuses on the question of unity of party members at crisis moments. The first part describes in detail inner party events from the beginning of crisis on 13th June until January 2014. Secondly, the thesis deals with the research of member´s opinions to solution of the inner-party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií