Bc. Andrea Kšandová

Bakalářská práce

Rozpad Občanského fóra a vznik nových politických subjektů - Občanské hnutí a Občanská demokratická strana

The collapse of the Civic Forum and the emergence of new political parties - the Civic Movement and the Civic Democratic Party
Anotace:
Přechod k demokracii výrazně zasáhl také Československo. V letech 1989 vzniklo Občanské fórum, hnutí, které se přičinilo o nastolení demokratického režimu. Občanské fórum bylo politickým hnutím, které vzniklo v roce 1989 tehdejšího Československa. Jako takové bylo prvním krokem k posunu od totalitního režimu k demokraticky smýšlející společnosti. Občanské fórum mělo krátkou dobu životnosti. Po prvních …více
Abstract:
The Civic Forum was a political movement established in 1989 in the then Czechoslovakia. Its establishment was the first step towards the shift from the communist totalitarian regime to a democratically-minded society. Unfortunately, the Civic Forum did not last long. After the first free elections in 1990 the CF was divided into the two political parties – the Civic Democratic Party and the Civic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní