Mgr. Martin Souček

Diplomová práce

Alternativní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR

Alternative Dispute Resolution in Financial Sphere of ČR
Anotace:
Rostoucí úroveň ochrany spotřebitele vyžaduje odpovídající právní prostředí. To prohází neustálým vývojem za vysokého úsilí při sjednocování práva na pozadí legislativy Evropské unie. Česká republika průběžně přijímá acquis na poli ochrany spotřebitele a alternativního řešení sporů. Dobré výsledky jsou dosahovány zejména na poli rozhodování sporů finančním arbitrem. Z mezinárodního pohledu lze shledat …více
Abstract:
Higher standard of consumer protection needs suitable legislative environment. On the European Union legislative background it is still developing and on high effort unioning of law in member states continues. Although Czech Republic adopts continuously acquis communautiare on the field of consumer protectin and alternative dispute resolution, very good results we can see in the field financial services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B